Tra cứu cây thuốc » Theo hình


BÌNH VÔI
Stephania rotunda Lour
BỒ CÔNG ANH
Lactuca indica L
Bổ cốt toái
Drynari fortunei (Mett.) .I.Sm.
Bồ ngót
Sauropus androgynus (L.) Merr.
Bố rừng
Corchorus Estuans L
Bời lời nhớt
Litsea glutinosa (Lour.) Rob..
Bôm bà
Scolopia macrophylla (Wight et Am.) Clos
Bông
Gossypium arboreum L.
Bòng bong
Lygodium flexuosum (L.) Sw.
BỒNG BỒNG
Dracaena angustifolia Roxb
Bóng nước
Impatiens balsamina L.
Bông ổi
Lantana Camara

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.