Tra cứu cây thuốc » Theo hình


Bầu
Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. 1930
Bầu đất
Gynura Procumbens (Lour) Merr. (G. sarmentosa DC)
Bèo cái
Pistia stratiotes L..
Bèo cám
Lemna minor L.
Bèo sen
Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms
Bí kỳ nam
Hydnophytum Formicarum Jack
Bí ngô
Cucurbita pepo L.
Bí đao
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn., 1881
Bìm bìm cảnh
Ipomoea Cairica (L.) Sweet
Bình bát
Coccinia grandis (L.) Voigt, 1845
Bình bát nước
Annona reticulata L.
Bình linh cánh
Vitex pubescene Vahl var. ptilota P.Dop

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.