Tra cứu cây thuốc » Theo hình


Đậu đen
Vigna Unguiculata (L., ) Walp subsp, Cylindrica (L.) Verdc
Địa liền
Kaempferia galanga L.
Đinh lăng
olyscias fruticosa (L.) Harms.
Đỗ trọng dây
Parameria Laevigata (Juss.) Moldenke (P. barbata (Bl.) Schum)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.