Tra cứu cây thuốc » Theo hình


Bá bệnh
Eurycoma longifolia Jack.Subsp. Longifolia
Ba bông
Aerva Sanguinolenta (L) Bulume
Ba chẽ
(Desmodium triangulare (Reta.), Merr., hay Desmodium cephalotes (Roxb.)Wall. ex Wight et Am.)
Ba dót
Eupatorium Triplinerve Vahl
Ba gạc Châu Đốc
Rauwolfia chaudocensis Pierre ex Pít.
Ba gạc lá nhỏ
Rauwolfia indochinesis Pichon, hay Rauwolfia littoralis Pierre ex Pit.
Ba gạt la to
Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pit
Ba đậu
Croton tiglium L.
Bã đậu tây
Hura crepitans L.
Bạc hà
Alcasia odora C.Koch.
BẠC THAU CÂY
Callicarpa candicans(Burm.f.) Hochr. hay c. cana L.
Bạc thau đá
Boea treubii Forbes

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.