Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Báo hỉ

Tên khoa học: D. secumdum (Bl.) Lindl.
Tên khác: Không có

Bắp cày

Tên khoa học: Gigantochloa sp
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bát

Tên khoa học: Coccinia grandis (L.) Voigt..
Tên khác: Không có

Bát dài như chỉ

Tên khoa học: Cyathocalys filiformis Art.
Tên khác: Không có

Bạt lan trâm ( Lan môi râ

Tên khoa học: Pelatantheria ctenoglossum Ridl.
Tên khác: Không có

Bất đẳng diệp

Tên khoa học: Anisophyllea penninervata j.E.Vid..
Tên khác: Không có

Bầu

Tên khoa học: Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. 1930
Tên khác: Cucurbita lagenaria L. 1753 . - C.seceraria Mol. 1782. - Lagenaria vulgaris Seringe, 1825;
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bầu

Tên khoa học: Lagenaria siceraria ( Mol.) Stadley.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.