Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bâng khuâng (Ngọc hân)

Tên khoa học: Angelonia goyazensis Benth.
Tên khác: Không có

BĂNG LĂNG CƯỜM

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bằng lăng láng

Tên khoa học: Lagerstroemia duperreana Pierre & Gagn..
Tên khác: Không có

Bằng lăng nhỏ ( Nam bộ)

Tên khoa học: Lagerstroemia cochinchinensis Pierre.
Tên khác: Không có

Bằng lăng nước

Tên khoa học: Lagerstroemia speciose (L.) Pers.
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

BẰNG LĂNG ỔI

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bằng lăng sừng

Tên khoa học: Lagerstroemia venusta Wall.ex Cl..
Tên khác: Không có

Bằng lăng trứng ( Xoan)

Tên khoa học: Lagerstroemia ovalifolia Teijsm. & Binn..
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.