Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Điệp Andaman

Tên khoa học: Caesalpinia andamaniaca (Prain.) Hatt..
Tên khác: Không có

Điệp trinh nữ ( Móc mèo)

Tên khoa học: Caesalpinia mimosoides Lamk.
Tên khác: Không có

Điểu lan

Tên khoa học: D. delacourii Gouill.
Tên khác: Không có

Điều nhuộm ( Siêm phụng)

Tên khoa học: Bixa orellana L..
Tên khác: Không có

Đinh hùng hoa to

Tên khoa học: Gomphostemma grandflorum Doan.
Tên khác: Không có

Đinh lá bẹ

Tên khoa học: Markhamia stipulata ( Wall.) Seem.ex Schum.
Tên khác: Không có

Đinh lăng

Tên khoa học: olyscias fruticosa (L.) Harms.
Tên khác: Cây gỏi cá, Nam dương lâm.
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Ít nguy cấp (LG)

Đinh lăng gai

Tên khoa học: Aralia armata Seem.
Tên khác: Không có

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.