Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Đào lộn hột

Tên khoa học: Anacardium occidentale L..
Tên khác: Không có

Đào tiên

Tên khoa học: Crescentia Cujete L
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Đạt phước

Tên khoa học: Millingtonta Hortensis L.T
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Đậu bắp ( Bụp bắp)

Tên khoa học: Abelmoschus esculentus (L.) Moench.
Tên khác: Không có

Đậu có hột to

Tên khoa học: Vigna vexillata (L.)A.Rich.var.macrosperma Mar.March.&Stain
Tên khác: Không có

Đậu ma

Tên khoa học: Pueraria phaseoloides (Roxb.) Banth..
Tên khác: Không có

Đầu ngổng

Tên khoa học: Anaxagorea luzonensis A Gray.
Tên khác: Không có

Đầu riều không lông

Tên khoa học: Floscopa glabratus Hassk..
Tên khác: Không có

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.