Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


284. Dây Sâm Lông

Tên khoa học: Cyclea Barbata Miers (C. peltata Hook. et Thw.)
Tên khác: Dây sâm lông, Dây mối, Sâm nam
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

285. Dây Phục Linh

Tên khoa học: Adenia Parviflora (Blanco) Cusset
Tên khác: Passiflora parviflora Blanco; Adenia cordifolia auct. (Gagnep.), non Engl.; Adenia pinnatisecta sens
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

286. Dây Quai Bị Lá Thon

Tên khoa học: Tetrastigma Lanceolarium (Roxb.) Planch. (Cissus lanceolaria Roxb.)
Tên khác: Tứ Thư Thon
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

287. Dây Quai Bị

Tên khoa học: Tetrastigma Strumarium Gagnep
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bá bệnh

Tên khoa học: Eurycoma longifolia Jack.Subsp. Longifolia
Tên khác: Không có
Thuộc: Sách đỏ
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

Ba bét ( Bông bét )

Tên khoa học: Mallutus barbatus Muell.Arg.
Tên khác: Không có

Ba bét trắng ( Ruống )

Tên khoa học: Mallutus opelta Muell.Arg.
Tên khác: Không có

Ba bông

Tên khoa học: Aerva Sanguinolenta (L) Bulume
Tên khác: Cỏ Mao Vĩ Đỏ
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.