Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


Bèo cám

Tên khoa học: Lemna minor L.
Tên khác: Bèo cám
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bèo ong (Bèo tai chuột)

Tên khoa học: Salvini cucultta Roxb.
Tên khác: Không có

Bèo sen

Tên khoa học: Eichhornia Crassipes (Mart.) Solms
Tên khác: Bèo tây, Bèo Nhật Bản, Bèo sen.
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bét ( lá nhíp)

Tên khoa học: Gnetum gnemon L.var.griffithii Margf..
Tên khác: Không có

Bí bái (Bai bái)

Tên khoa học: Aronychia pedunculata (L.) Miq.
Tên khác: Không có

Bí kỳ nam

Tên khoa học: Hydnophytum Formicarum Jack
Tên khác: Trái bí kỳ nam, Kỳ Nam Kiến, hay kỳ nam kiến
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Tuyệt chủng (EX)

Bí ngô

Tên khoa học: Cucurbita pepo L.
Tên khác: Bí rợ, Bầu rợ, Bí ngô, Bí thơm
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bì xa Regnier

Tên khoa học: Ophiopogon regnieri Bois.
Tên khác: Không có

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.