Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo thực vật


276. Dây Huỳnh Kỳ

Tên khoa học: Derris
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

277.Dây Khố Rách

Tên khoa học: Aristolochia Tagala Cham. (A. roxburghiana (Klotzch)
Tên khác: Mã đậu linh, Sơn dịch
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

278.Dây Kim Luông

Tên khoa học: Spatholobus Parviflorus (Roxb.) Kuntze (S. roxburghii Benth., Butea parviflora Roxb,)
Tên khác: Cây Huyết rồng hoa nhỏ
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

279.Dây Lõi Tiền

Tên khoa học: Stephania Longa Lour
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

280.Dây Lõi Tiền

Tên khoa học: Stephania Hernandifolia (Willd.) Walp. (S. japonica (Thunb.) Miers var. bicolor (Blume) Forman)
Tên khác: Cây dây mối
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

281. Cây Bìm Bìm Ba Răng

Tên khoa học: Xenostegia Tridentata
Tên khác: Dây Lưỡi Đòng
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

282.Dây Mật

Tên khoa học: Derris Elliptica (Roxb.) Benth
Tên khác: Cổ rùa, Dây cóc, Cây duốc cá
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

283.Dây Mấu

Tên khoa học: Bauhinia Bracteata (Benth.) Baker Subsp. Bracteata
Tên khác: Mấu đỏ, Cánh dơi
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.