Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Bướm Phượng hồng

Tên khoa học: Aristolochiae (Fabricius)
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bướm Phượng lớn

Tên khoa học: Memnon ( Linnaeus)
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bướm Phượng mạo danh thường nhỏ

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bướm Phượng mạo danh vạch

Tên khoa học: Chilasa slateri (Hewitson)
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

Bướm Phượng mạo danh vạch ngang xanh

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bướm Phượng Paris

Tên khoa học: Paris (Linnaeus)
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Bướm Phượng xanh lớn

Tên khoa học: Papilio protenor (Cramer)
Tên khác: Không có
Thuộc: Quí hiếm & đặc hữu
Tình trạng bảo tồn: Nguy cấp (EN)

Bướm Phượng đen ba mảnh trắng

Tên khoa học: Không có
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.