Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Cá sửu (Tên tiếng Anh: Smallscale croaker)

Tên khoa học: Boesemania microlepis Bleeker, 1858
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá tai tượng (Tên tiếng Anh: Giant gourami)

Tên khoa học: Osphronemus gouramy Lacepede, 1802
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá thiểu

Tên khoa học: Paralaubuca riveroi Fowler, 1935
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá thiểu nam

Tên khoa học: Paralaubuca typus Bleeker, 1865
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá tốp (Sabretoothed thryssa)

Tên khoa học: Loài : Lycothrissa crocodilus Bleeker, 1851
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá Tra chuột

Tên khoa học: Helicophagus waandersii Bleeker, 1858
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá trao tráo

Tên khoa học: Amblyrhynchichthys truncatus Bleeker, 1850
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá trà sóc

Tên khoa học: Probarbus jullieni Sauvage, 1880
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.