Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Cá rựa

Tên khoa học: Macrochirichthys macrochirus Valenciennes, 1844
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá sát bay

Tên khoa học: Pangasius pleurotaenia Sauvage, 1878
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá sát xiêm

Tên khoa học: Pangasius siamensis Steindachner, 1879
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá sặc bướm (Tên tiếng Anh: Three spot gourami)

Tên khoa học: Trichogaster trichopterus Pallas, 1770
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá sặc rằn (Tên tiếng Anh: Snakeskin gourami)

Tên khoa học: Trichogaster pectoralis Regan, 1909
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá sặc điệp (Tên tiếng Anh: Moonlight gourami)

Tên khoa học: Trichogaster microlepis Gunther, 1861
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá sơn (Tên tiếng Anh: Siamese glassfish)

Tên khoa học: Pseudambassis notatus Blyth, 1860
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá sơn bầu (Tên tiếng Anh: Duskyfin glassy perchlet)

Tên khoa học: Parambassis wolffi Bleeker, 1850
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.