Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Cá mè hôi (Tên tiếng Anh: Nilem carp)

Tên khoa học: Osteochilus melanopleurus Bleeker, 1852
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá mè trắng

Tên khoa học: Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1844
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá mè vinh

Tên khoa học: Barbodes gonionotus Bleeker, 1850
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá mùi (Tên tiếng Anh: Kissing gourami)

Tên khoa học: Helostoma temmincki Cuvier, 1831
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá ngát (tên tiếng Anh: Gray eel-catfish)

Tên khoa học: Plotosus canius Hamilton, 1822
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá ngựa chấm

Tên khoa học: Hampala dispar Smith, 1934
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá ngựa nam

Tên khoa học: Hampala macrolepidota Valenciennes, 1842
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá ngựa xương (Tên tiếng Anh: Long-snouted pipefish)

Tên khoa học: Doryichthys boaja Bleeker, 1851
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.