Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Cá lóc đồng

Tên khoa học: Channa striata Bloch, 1795
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá lưỡi mèo (Tên tiếng Anh: Harmand sole)

Tên khoa học: Euryglossa harmandi Sauvage, 1878
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá lưỡi trâu (Tên tiếng Anh: Smallscale tonguesole)

Tên khoa học: Cynoglossus microlepis Bleeker, 1851
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá mang rỗ (Tên tiếng Anh: Spotted archerfish)

Tên khoa học: Toxotes chatareus Hamilton, 1822
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá mây đá (Tên tiếng Anh: Spotted algae eater)

Tên khoa học: Gyrinocheilus pennocki Fowler, 1937
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá mào gà (Longjaw grenadier anchovy)

Tên khoa học: Coilia macrognathos Bleeker, 1852
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá mại tép

Tên khoa học: Thryssocypris tonlesapensis Robers and Kottlelat, 1984
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá mè hoa

Tên khoa học: Hypophthalmichthys nobilis Bleeker, 1850
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.