Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Cá chốt giấy

Tên khoa học: Mystus albolineatus Roberts, 1994
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá chốt sọc

Tên khoa học: Mystus mysticetus Robert, 1992
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá cơm sông (Bangkok river sprat)

Tên khoa học: Corica laciniata Fowler, 1935
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá cơm trích (Borneo river sprat)

Tên khoa học: Clupeioides borneensis Bleeker, 1851
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá cóc

Tên khoa học: Cyclocheilichthys enoplos Bleeker, 1850
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá dầm lúi

Tên khoa học: Osteochilus hasselti Valenciennes, 1842
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá dảnh

Tên khoa học: Puntioplites proctozysron Bleeker, 1865
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá dảnh giả vây

Tên khoa học: Sikukia stejnegeri Smith, 1931
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.