Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Cá chạch lá tre (Tên tiếng Anh: Peacock eel)

Tên khoa học: Mastacembelus siamensis Gunther, 1861
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá chạch lấu (Tên tiếng Anh: Tire track eel)

Tên khoa học: Mastacembelus favus Hora, 1923
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá chép

Tên khoa học: Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá chim trắng (Tên tiếng Anh: Pirapatinga)

Tên khoa học: Colossoma brachypomum Cuvier
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá chốt

Tên khoa học: Mytus wolffi Bleeker, 1851
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá chốt 2

Tên khoa học: Mytus atrifasciatus Fowler, 1937
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá chốt 3

Tên khoa học: Mytus singaringan Bleeker, 1846
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá chốt chuột Tên tiếng Anh: False black lance catfish.

Tên khoa học: Bagrichthys macracanthus(Bleeker, 1853
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.