Bảo tồn thiên nhiên » Tra cứu » Theo động vật


Cá bãi trầu (Tên tiếng Anh: Croaking gourami)

Tên khoa học: Trichopsis vittata Cuvier, 1831
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá bảy màu Tên tiếng Anh: Guppy

Tên khoa học: Lebistes reticulatus Peter, 1859
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá bơn lưỡi kiếm

Tên khoa học: Cynoglossus felmanni Bleeker, 1853
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá bơn sọc (Tên tiếng Anh: Oriental sole)

Tên khoa học: Euryglossa orientalis Schneider, 1801
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá bông lau

Tên khoa học: Pangasius krempfi Fang & Chaux, 1949
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá bống cát (Tên tiếng Anh: Golden tank goby)

Tên khoa học: Glossogobius aureus Akihito and Meguro, 1975
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá bống mắt

Tên khoa học: Ctenogobius ocellatus H.M.Smith, 1945
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Cá bống rễ cau (Tên tiếng Anh: Slender eel goby)

Tên khoa học: Taenioides gracilis Valenciennes, 1837
Tên khác: Không có
Thuộc: Thông thường
Tình trạng bảo tồn: Không đánh giá (NE)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.