Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Thạch Thùng Mý Hữu Liên

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài bò sát

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Tên tiếng Việt; Thạch thùng mý hữu liên.

Tên Khoa học: Goniurosaurus huulienensis.


Đặc điểm: Thạch sùng mí hữu liên có chiều dài thân khoảng 108-117 mm, lưng màu nâu sẫm, có 1 vạch màu kem hoặc vàng cam phía sau gáy, 3 vạch giữa chi trước và chi sau, 1 vạch ngay sau chi sau và 3-4 vạch ở đuôi, mút đuôi đôi khi màu trắng hoặc màu kem. Đây cũng là loài thạch sùng mí thứ hai được phát hiện ở Việt Nam trong năm 2008 sau loài Thạch sùng mí cát bà Goniurosaurus catbaensis.


Phân bố:  Loài đặc hữu KBT Hữu Liên.


Tỉnh An Giang: Không có. Nghiêm cấm săn bắt, mua bán.


Bành Thanh Hùng (ST)

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.