Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Tắt Kè

Tên đồng nghĩa:

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài bò sát

Đặc điểm nhận dạng:

<P><FONT face=Arial><STRONG>T&#234;n tiếng Việt:</STRONG> Tắc K&#232;.</FONT></P><FONT face=Arial> <P><BR><STRONG>T&#234;n Khoa học:</STRONG> Gekko gecko.</P> <P><BR><STRONG>Đặc điểm:</STRONG> Đầu dẹt gần h&#236;nh tam gi&#225;c, phủ vảy nhỏ dạng hạt. M&#237; mắt l&#224; một m&#224;ng trong suốt, kh&#244;ng cử động con ngươi dọc. Lưng c&#243; nhiều nốt sần lớn. Mặt dưới đ&#249;i c&#243; một h&#224;ng vảy c&#243; lỗ vảy, từ 8 - 11 lỗ mỗi b&#234;n. C&#243; 2 lỗ dưới hậu m&#244;n. Ch&#226;n 5 ng&#243;n c&#243; vuốt (trừ 1 ng&#243;n kh&#244;ng c&#243;). Dưới c&#225;c ng&#243;n c&#243; bản mỏng chạy ngang. Mặt lưng x&#225;m nhạt, c&#243; nhiều chấm s&#225;ng hay v&#224;ng nhạt. </P> <P><BR><STRONG>Ph&#226;n bố:</STRONG> Ghi nhận lo&#224;i ở hầu hết c&#225;c VQG v&#224; KBT miền bắc VN</P> <P><BR><STRONG>T&#236;nh trạng:</STRONG> IIB, V</P> <P><BR><STRONG>Tỉnh An Giang:</STRONG>&nbsp; Nghi&#234;m cấm săn bắt ngo&#224;i m&#244;i trường thi&#234;n nhi&#234;n.</P> <P><BR>B&#224;nh Thanh H&#249;ng </P> <P align=center><IMG border=0 src="/images/anhbaiviet/images/2013/oro3.png" width=550 height=483></FONT></P>

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.