Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cò lạo Ấn độ

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài chim

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Cò lạo Ấn độ: Mycteria leucocephala Pennant, 1769

 

Mô tả: Chim trưởng thành lông cánh sơ cấp, thứ cấp và đuôi đen có ánh lục. Lông cánh nhỏ và nhỡ đen có viền trắng. Vai lông cánh bao lớn và lông cánh tam cấp trắng phớt hồng. Lông dưới cánh và một dải vòng quanh dưới ngực đen có ánh xanh với nhiều lông có viền tráng. Phần còn lại của bộ lông màu trắng. Chim non lông ở cổ và lưng nâu nhạt, lông bao cánh nhỏ và nhỡ màu nâu. Không có vòng đen ở ngực. Mắt vàng. Da trần ở mặt và quanh mắt vàng cam nhạt. Chân nâu hồng nhạt.


Phân bố: Việt Nam: Trước đây phổ biến ở Trung và Nam, rất ít gặp ở Bắc bộ. Gần đây chỉ còn thấy ở Nam bộ (Đồng Nai, Minh Hải). Ấn Độ, Xrilanca, Mianma, nam Trung Quốc, Thái Lan và Đông Dương. Đôi khi gặp ở Malaixia.


Tình trạng: Mức độ đe dọa: bậc R.


Tài liệu dẫn: Sách đỏ Việt Nam trang 115.


Tỉnh An Giang: Khu sinh cảnh rừng tràm Trà sư là nơi định cư, sinh sản và sinh trưởng của Cò lạo Ấn độ. Được lực lượng Kiểm lâm An Giang bảo vệ.

Bành Thanh Hùng. (ST)

 

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.