Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá bơn sọc (Tên tiếng Anh: Oriental sole)

Tên khoa học: Euryglossa orientalis Schneider, 1801

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Lưỡi Trâu (tên khoa học là Pleuronectiformes)

Họ: Họ cá lưỡi mèo (tên khoa học là Soleidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Châu Phú, Châu Đốc, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Long Xuyên, Tri Tôn.


Kích thước: Mẫu cá thu được với kích thước từ 2.2-16.8cm ứng với trọng lượng từ 0,1-44,4g.


Phân bố: Cá phân bố ở Trung Quốc, Úc và Việt Nam.


Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là động vật không xương sống ở đáy.


Giá trị kinh tế: Cá có sản lượng tương đối và có giá trị kinh tế nhất định.


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chà, lưới, cào.


Mùa vụ khai thác: Quanh năm

 

 

 Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.