Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá bơn lưỡi kiếm

Tên khoa học: Cynoglossus felmanni Bleeker, 1853

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Lưỡi Trâu (tên khoa học là Pleuronectiformes)

Họ: Cá lưỡi trâu (tên khoa học là Cynoglossidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Châu Đốc, Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới, Phú Tân, Tân Châu, Thoại Sơn, Long Xuyên, Tri Tôn.


Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ 2,8-15,7cm ứng với trọng lượng từ 0,2-6,6g. Kích cỡ cá khai thác phụ thuộc theo các tháng trong năm.


Phân bố: Cá phân bố rộng rãi ở sông, rạch miền Nam, tập trung nhiều nhất ở tỉnh An Giang và Đồng Tháp, sống trong vùng nước ngọt và vùng triều.


Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng đáy và thức ăn của cá chủ yếu là các loài động vật không xương sống.


Giá trị kinh tế: Cá có giá trị kinh tế, sản lượng khai thác lớn.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: cào, các loại lưới khai thác tầng đáy.


Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

 

 

 Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.