Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá bống cát (Tên tiếng Anh: Golden tank goby)

Tên khoa học: Glossogobius aureus Akihito and Meguro, 1975

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Tai Tượng (Perciformes (tên khoa học là Perciformes)

Họ: Họ cá bống cát (tên khoa học là Gobiidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, An Phú, Châu Phú…


Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 3,5-20cm ứng với trọng lượng từ  0,4-48,2g.


Phân bố: Cá sống ở cả nước ngọt và nước lơ & phân bố ở Thái Lan, Campuchia và miền Nam Việt Nam.


Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các loài cá và giáp xác nhỏ.


Giá trị kinh tế: Cá có thịt ngon, sản lượng nhiều, có giá trị kinh tế cao.


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Đáy, chài, đăng, cào.


Mùa vụ khai thác: Tháng 12-2,9.

 

 

 Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.