Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá chai nhớt

Tên khoa học: Callionymus sp.

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Tai Tượng (Perciformes (tên khoa học là Perciformes)

Họ: Họ cá chai (tên khoa học là Callionymidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại An Phú, Phú Tân, Chợ Mới, Long Xuyên, Tân Châu, Châu Phú, Châu Đốc, Châu Thành.


Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 2,3-6cm ứng với trọng lượng từ 0,1-3,2g. Chiều dài tối đa có thể đạt đến 11cm.


Phân bố: Cá phân bố ở Ấn Độ, Philippin, Campuchia và Việt Nam. Ở An Giang, loài này xuất hiện tương đối nhiều và quanh năm.


Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá gồm các loại giun, phiêu sinh động vật và một vài loài phiêu sinh thực vật. Cá sống ở tầng đáy các sông lớn.


Giá trị kinh tế: Cá không có giá trị kinh tế.


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: cào, dớn, lưới kéo.


Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

 

 

Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.