Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá điêu hồng (Tên tiếng Anh: Red tilapia)

Tên khoa học: Oreochromis spp

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Tai Tượng (Perciformes (tên khoa học là Perciformes)

Họ: Họ cá rô phi (tên khoa học là Cichlidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Phú Tân, Long Xuyên.


Kích thước: Mẫu cá thu ngoài tự nhiên có kích thước từ 4.6-9.6cm ứng với trọng lượng  2-20,5g, trong ao nuôi cá thương phẩm, kích thước thường gặp 23,5 – 35,5 cm  ứng với trọng lượng 240 – 1.140gr.


Phân bố: Cá phân bố ở Israel, Gambia, Senegal, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam.


Đặc điểm sinh học: Cá sống ở tầng giữa,  thuộc loại ăn tạp.  Thức ăn của cá bao gồm các loài tảo, động vật nổi, ấu trùng côn trùng, bọ gậy và các loài thực vật nổi khác. Nhiệt độ thích hợp cho cá phát triển là 25oC, pH từ 6,5 – 8,5.  Trong nuôi trồng ngư dân dùng thức ăn công nghiệp.


Giá trị kinh tế: Cá có thịt rất ngon, rất dễ nuôi &  có giá trị kinh tế.

Khai thác: Mùa vụ khai thác: nuôi quanh năm.


Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Loài cá này là đối tượng nuôi bè, ao, hồ, phát triển mạnh ở các tỉnh nước ngọt ĐBSCL cũng như các hồ chứa các tỉnh miền Đông Nam Bộ, là sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nội địa. Ngành chức năng cần nghiên cứu đầu ra của đối tượng này để ngư dân yên tâm trong việc nuôi tăng sản.

 

Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.