Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá chạch bông (Tên tiếng Anh: Zig-zag eel)

Tên khoa học: Mastacembelus armatus Lacepede, 1800

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Lịch Đồng (tên khoa học là Synbranchiformes)

Họ: Cá chạch (tên khoa học là Mastacembelidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Chợ Mới, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Phú Tân, Châu Phú.


Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 9-18,9cm ứng với trọng lượng 2,6-23g.


Phân bố: Cá phân bố trên thủy vực nước ngọt vùng ĐBSCL.


Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các ấu trùng côn trùng ở đáy, trùn và rễ cây thuỷ sinh, loài cá sống tầng đáy.


Giá trị kinh tế: Cá có thịt thơm ngon, sản lượng thấp , có giá trị kinh tế nhất định.


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào.


Mùa vụ khai thác: Tháng 6 - 12.

 

 Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.