Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá bãi trầu (Tên tiếng Anh: Croaking gourami)

Tên khoa học: Trichopsis vittata Cuvier, 1831

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Tai Tượng (Perciformes (tên khoa học là Perciformes)

Họ: Họ cá sặc (tên khoa học là Belontiidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Đốc, Tân Châu, Phú Tân, Thoại Sơn.


Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 4-8.8cm ứng với trọng lượng từ  0.6-3.8g.


Phân bố: Cá phân bố ở Thái Lan, Sumatra, Borneo, Java. Ở Việt Nam cá phân bố rộng rãi ở ĐBSCL.


Đặc điểm sinh học: Cá sống ở các thủy vực nước cạn hoặc nước đứng như kênh rạch, ruộng, sông nhỏ… Thức ăn là các loài phiêu sinh thực vật, giáp xác và côn trùng ….


Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng thấp nên không có giá trị kinh tế, được nuôi làm cảnh.


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, đáy.


Mùa vụ khai thác: Quanh năm

 

 

Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.