Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá nhái ( Tên tiếng Anh: Freshwater garfish)

Tên khoa học: Xenentodon cancila Hamilton, 1822

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Nhái (tên khoa học là Beloniformes)

Họ: Họ cá nhái (tên khoa học là Belonidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Thành, Thoại Sơn, Tri Tôn, Phú Tân


Kích thước: Kích thước cá bắt gặp từ 6-14cm.


Phân bố: Cá sống ở tầng mặt & phân bố ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Broneo, Sumatra Thái Lan và ĐBSCL Việt Nam.


Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các loại cá nhỏ và côn trùng, giáp xác và động vật phiêu sinh.


Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng thấp, không có giá trị kinh tế.


Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào,lưới.

 

 Bành Thanh Hùng,

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.