Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá Chốt bông

Tên khoa học: Leocassis siamensis Regan, 1943

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Chốt (tên khoa học là Siluriformes)

Họ: Cá Chốt (tên khoa học là Bagridae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Cá chốt bông. Mẫu cá được thu tại Tân Châu, Châu Đốc, Châu Phú, Thoại Sơn, Châu Thành, Phú Tân, An Phú.

Kích thước: Mẫu cá có kích thước từ 8,2-17,2cm ứng với trọng lượng từ 0,8-66,4g.

Phân bố: Cá sống ở lưu vực sông Mekong và Thái Lan.

Đặc điểm sinh học: Cá trưởng thành và phát triển buồng trứng vào khoảng tháng 2, sinh sản tập trung vào đầu mùa mưa, cá con xuất hiện vào khoảng tháng 8. Thức ăn của cá chủ yếu ấu trùng côn trùng, tôm cá con các loại.

Giá trị kinh tế: Sản lượng cá khai thác ở An Giang không nhiều, giá trị kinh tế thấp.

Khai thác: Bằng nhiều hình thức khác nhau.

Mùa vụ khai thác: mùa mưa.


Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.