Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá chốt chuột Tên tiếng Anh: False black lance catfish.

Tên khoa học: Bagrichthys macracanthus(Bleeker, 1853

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Chốt (tên khoa học là Siluriformes)

Họ: Cá Chốt (tên khoa học là Bagridae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Đốc, Phú Tân, An Phú, Tân Châu tỉnh An Giang.

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 6,1-10,4cm ứng với trọng lượng từ 3 - 8gr. Cá có thể đạt kích thước đến 28 cm.

Phân bố: Cá phân bố từ Thái Lan đến Indonesia, Lào, Campuchia và Việt Nam & sống ở nơi có nền đáy bùn của sông chính.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loài giáp xác, động vật đáy, côn trùng, rễ cây… Cá sinh sản bắt đầu vào đầu mùa mưa, cá con xuất hiện vào tháng 8.

Giá trị kinh tế: Cá xuất hiện tại An Giang với sản lượng thấp, giá trị kinh tế không cao.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Chài, lưới, cào.

Mùa vụ khai thác: các tháng mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài này.


Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.