Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá mào gà (Longjaw grenadier anchovy)

Tên khoa học: Coilia macrognathos Bleeker, 1852

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Cơm (tên khoa học là Clupeiformes)

Họ: Engraulidae (tên khoa học là Engraulidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu:
Cá được thu mẫu tại tất cả các huyện thuộc tỉnh An Giang. Tuy nhiên vào tháng 4,5, cá xuất hiện nhiều ở sông thuộc huyện Chợ Mới và T/p.Long Xuyên có kích thước từ 7,7-7,9 cm ứng với trọng lượng 1,4 – 1,6gr.
Kích thước :
Cá thu được tại An Giang có kích thước nhỏ, thường từ  7-10 cm.
Phân bố:
Cá phân bố ở Đông Thái Bình Dương, Sarawark, Kalimantan, Thái Lan và Việt Nam. Cá được tìy chủ yếu ở các sông lớn.
Tại An Giang, cá phân bố rộng khắp trên toàn tỉnh, tập trung nhiều trên các sông lớn tại khu vực T/p.Long Xuyên và Chợ Mới.

Đặc điểm sinh học:
Thức ăn của cá bao gồm các loài tảo, phiêu sinh động vật, giáp xác cỡ nhỏ và côn trùng.
Giá trị kinh tế:
Cá có giá trị thương phẩm.

Khai thác:
Ngư cụ được dùng khai thác: Cào, đáy, lưới giăng…
Hiện trạng nghiên cứu và phát triển:
Chưa có nhiều nghiên cứu về loài này.

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.