Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá bảy màu Tên tiếng Anh: Guppy

Tên khoa học: Lebistes reticulatus Peter, 1859

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá bảy màu (tên khoa học là Cyprinodontiformes)

Họ: Cá bảy màu (tên khoa học là Poeciliidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại kênh rạch, ruộng, ao thủy vực tỉnh An Giang.

Kích thước: Cá thường gặp có kích cỡ từ 2,5 - 3,5cm, cỡ tối đa đạt 7cm.

Phân bố: Cá phân bố ở lưu vực sông Mekong và vùng ĐBSCL.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loài động vật phiêu sinh, mùn bã, ấu trùng nhỏ đặc biệt là ấu trùng muỗi. Cá thành thục và sinh sản sau 2 – 3 tháng tuổi.

Giá trị kinh tế: Cá không có giá trị thương phẩm, được nuôi làm cảnh.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới rùng, lưới cố định, chài, dớn.

Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá là đối tượng được nuôi làm cá cảnh


Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.