Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá khoai sông (Tên tiếng Anh: Specked horseface loach)

Tên khoa học: Acantopsis sp.1

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Thiểu (Cypriniformes) (tên khoa học là Cypriniformes)

Họ: Cá Heo (tên khoa học là Cobitidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại sông chính của sông Tiền và sông Hậu thuộc các huyện Tân Châu, An Phú, Châu Phú, Phú Tân, Chợ Mới, TP.Long Xuyên.

Kích thước:  Cá có kích thước tương đối nhỏ từ 6,8-11.6cm ứng với trọng lượng từ 0,6-7.8g.

Phân bố: Ở Việt Nam, cá phân bố ở các sông lớn như sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Cửu Long. Trên thế giới cá còn phân bố ở Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, Borneo, Sumatra, Java. Tại An Giang ghi nhận được cá sống ở sông chính là sông Tiền và sông Hậu.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các loại cá, tôm nhỏ và côn trùng ở đáy.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng nhiều, có thể thuần dưỡng thành cá cảnh, tuy nhiên ít có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, cào chài.

Mùa vụ khai thác: Quanh năm.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài này.

 

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.