Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá heo

Tên khoa học: Lepidocephalichthys birmanicus Rendahl, 1948

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Thiểu (Cypriniformes) (tên khoa học là Cypriniformes)

Họ: Cá Heo (tên khoa học là Cobitidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Thành, Long Xuyên tỉnh An Giang

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích cỡ từ 4.8 đến 5.4 cm ứng với trọng lượng từ 0,9-1,1g. Kích cỡ cá tối đa có thể đạt đến 14cm.

Phân bố: Cá phân bố ở Châu Á, từ Myanmar đến Malaysia. Phân bố ở lưu vực sông Mekong.

Đặc điểm sinh học: Cá thích sống ở nơi nước sạch, sông suối có nền đáy cát. Thức ăn của cá chủ yếu các loại giun, ấu trùng côn trùng.

Giá trị kinh tế: Cá rất ít xuất hiện ở An Giang với số lượng lớn, có kích cỡ nhỏ, không có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: cào, lưới các loại.

Mùa vụ khai thác: Thường bắt được vào mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài này.

 

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.