Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá heo

Tên khoa học: Botia lecontei Fowler, 1937

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Thiểu (Cypriniformes) (tên khoa học là Cypriniformes)

Họ: Cá Heo (tên khoa học là Cobitidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Đốc, Phú Tân, Tân Châu, An Phú  tỉnh An Giang

Kích thước: Mẫu cá thu được có kích thước từ 4,5-10 cm ứng với trọng lượng từ 0,8-12,5g. Kích cỡ cá lớn nhất có thể đạt 15cm.

Phân bố: Cá được tìm thấy ở đáy sâu của sông có dòng chảy chậm.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loài ốc, động vật thân mềm và các loài động vật không xương sống tầng đáy.

Giá trị kinh tế: Sản lượng khai thác cá thấp nên không có giá trị kinh tế.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: lưới cào.

Mùa vụ khai thác: các tháng mùa mưa.

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài này.


Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.