Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá heo rừng (Tên tiếng Anh: Tiger botia)

Tên khoa học: Botia helodes Sauvage, 1876

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Thiểu (Cypriniformes) (tên khoa học là Cypriniformes)

Họ: Cá Heo (tên khoa học là Cobitidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại hầu hết các thủy vực trong tỉnh An Giang.

Kích thước: Mẫu cá thu có kích thước từ 7,9cm- 15,2cm ứng với trọng lượng 0.3gr 42,5gr.  Kích cỡ cá lớn nhất có thể đạt 25cm.

Phân bố:  Cá sống ở nước ngọt, phân bố ở Thái Lan, Malaysia, Lào, Campuchia, Malaysia, Java, Sumatra, Broneo và ĐBSCL Việt Nam (có nhiều ở vùng biên giới thuộc 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp)

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá chủ yếu là các loài cá, tôm nhỏ và côn trùng ở đáy. Cá Heo rừng thuộc loại cá dữ, có khi hung hăng. Nhìn hình dạng ngoài khó phân biệt đực cái.

Giá trị kinh tế: Cá có kích thước nhỏ, sản lượng thấp nên ít có giá trị thực phẩm, tuy nhiên cá có màu sắc đẹp nên nhiều nơi thuần hoá thành cá cảnh.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới, cào, chài.

Mùa vụ khai thác: tháng 8 – 12

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Chưa có nhiều nghiên cứu về loài này.


Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.