Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá chài (Tên tiếng Anh: Hovens carp)

Tên khoa học: Leptobarbus hoeveni Bleeker, 1851

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Thiểu (Cypriniformes) (tên khoa học là Cypriniformes)

Họ: Cá Thiểu (Cyprinidae) (tên khoa học là Cyprinidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại ao nuôi trong tỉnh An Giang.

Kích thước : Kích thước cá thường gặp 47 cm ứng với trọng lượng 1300 gr. Cỡ cá  đạt tối đa là 70cm.

Phân bố: Cá phân bố ở Thái Lan, Sumatra, Borneo, Lào, Campuchia và Việt Nam & được tìm thấy ở các sông lớn nơi có dòng chảy vừa.

Đặc điểm sinh học: Thức ăn của cá là các loài côn trùng, thực vật, hoa quả, trái cây ôi và các loài sinh vật đáy khác.

Giá trị kinh tế: Cá có giá trị thương phẩm.

Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Cào
Mùa vụ khai thác: 8-12

Hiện trạng nghiên cứu và phát triển: Cá được cho đẻ nhân tạo thành công và là đối tượng nuôi phổ biến ở ĐBSCL.


Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.