Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá cầy

Tên khoa học: Cyclocheilichthys armatus Valenciennes, 1842

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Thiểu (Cypriniformes) (tên khoa học là Cypriniformes)

Họ: Cá Thiểu (Cyprinidae) (tên khoa học là Cyprinidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại Châu Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, Phú Tân tỉnh An Giang.
Kích thước : Mẫu cá thu được có kích thước từ 3,8-13cm ứng với trọng lượng từ 0,7-26,3g. Kích thước tối đa khoảng 23cm.
Phân bố: Cá sống từ tầng giữa đến tầng đáy sông và suối từ Indonesia đến Thái Lan, Campuchia. Xuất hiện nhiều ở hạ lưu sông Mekong, thỉnh thoảng cũng xuất hiện ở hồ chứa nhưng xuất hiện thường xuyên hơn ở nơi nước chảy chậm.
Đặc điểm sinh học: Mùa khô, cá tập trung ở các thủy vực sâu của dòng chính sông Mekong, đầu mùa lũ cá bắt đầu di cư đẻ trứng. Thức ăn của cá thường là các loài phiêu sinh động vật, giáp xác nhỏ và ấu trùng côn trùng.
Giá trị kinh tế: Cá có sản lượng khai thác không cao, kích thước thương phẩm trung bình, có giá trị kinh tế nhất định.
Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: cào, lưới các loại.
Mùa vụ khai thác: Tập trung vào mùa mưa.


Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.


Bành Thanh Hùng, sưu tầm
Phòng Bảo vệ rừng và bao tồn thiên nhiên

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.