Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá diếc ốc Lào

Tên khoa học: Poropuntius Làoensis Gunther, 1868

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Thiểu (Cypriniformes) (tên khoa học là Cypriniformes)

Họ: Cá Thiểu (Cyprinidae) (tên khoa học là Cyprinidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại 2 sông chính của huyện An Phú, Tân Châu, Phú Tân.
Kích thước : Trung bình cá đạt cỡ từ  6-10,5 cm, tối đa có thể đạt 20 cm.
Phân bố: Cá phân bố rộng rãi trên lưu vực sông Mekong, từ Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.
Đặc điểm sinh học: Cá là loài không di cư, thức ăn của cá chủ yếu gồm ấu trùng cá và côn trùng.
Giá trị kinh tế: Sản lượng khai thác cá thấp nên giá trị kinh tế không cao.
Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới giăng, giã cào…
Mùa vụ khai thác: Quanh năm.
Hiện trạng nghiên cứu và phát triển : Chưa có nhiều nghiên cứu về loài này.


Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.


Bành Thanh Hùng, sưu tầm
Phòng Bảo vệ rừng và bao tồn thiên nhiên

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.