Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cá dảnh giả vây

Tên khoa học: Sikukia stejnegeri Smith, 1931

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài Cá (tên khoa học là Chordata)

Bộ: Cá Thiểu (Cypriniformes) (tên khoa học là Cypriniformes)

Họ: Cá Thiểu (Cyprinidae) (tên khoa học là Cyprinidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Địa điểm thu mẫu: Mẫu cá được thu tại tất cả thủy vực tỉnh An Giang, cá xuất hiện nhiều ở huyện Phú Tân, Tân Châu, An Phú.
Kích thước : Cá khai thác được có kích cỡ từ 5,2 – 8,5 cm ứng với trọng lượng từ 1,7 – 8,1gr. Kích cỡ cá có thể đạt được là 12cm.
Phân bố: Cá sống ở lưu vực sông Mekong.
Đặc điểm sinh học: Cá thích sống nơi nước chảy chậm của nhánh sông nhỏ, nơi có nhiều thủy sinh thực vực sinh sống.
Giá trị kinh tế: Cá có giá trị kinh tế thấp.
Khai thác: Ngư cụ được dùng khai thác: Lưới kéo, cào, dớn.
Mùa vụ khai thác: Quanh năm.
Hiện trạng nghiên cứu và phát triển : Chưa có nhiều nghiên cứu về loài này.

Nguồn: Điều tra, nghiên cứu về sự hiện diện của các loài thủy sản nước ngọt trên địa bàn tỉnh An Giang, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II, Tp Hồ Chí Minh 4/2007.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm
Phòng Bảo vệ rừng và bao tồn thiên nhiên

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.