Bảo tồn thiên nhiên » Động vật » Chi tiết loài

Tên việt nam: Cắt Trung Quốc

Cấp bậc sinh giới

Ngành: Loài chim

Bộ: Cắt (tên khoa học là Falconiformes)

Họ: Cắt (tên khoa học là Falconidae)

Thuộc: Thông thường

Tình trạng bảo tồn: Không dánh giá (NE)

Đặc điểm nhận dạng:

Nguồn ảnh: http://www.planetsvg.org

Đặc điểm hình dạng:
Chiều dài thân: 30-35 cm. Bay nhanh như Chim Én với đôi cánh dài hình lưỡi hái và đuôi ngắn. Thường đi theo các đàn Én, Nhạn di cư để bắt mồi. Chim trưởng thành giống như Chim Cắt lớn nhưng có kích thước nhỏ hơn, với phần bụng dưới và bao dưới đuôi màu hung đỏ.
Chim non:Tương tự nhưng phía bụng màu sẫm hơn và có sọc màu đậm hơn, không có màu hung đỏ như ở những con trưởng thành.
Đặc điểm sinh học – sinh thái:
Sống ở rừng gỗ và những nơi trống trải, gặp ở độ cao khoảng 2.000 m
Phân bố địa lý:
Việt Nam:Vùng Bắc Bộ
Giá trị: Tình trạng:Mùa đông xuất hiện ở Bắc Bộ, hiếm
Tài liệu: Nguyễn Cử, Lê Trọng Trải, Karen Phillipps (2000). Chim Việt Nam. NXB Lao Động – Xã Hội.

Bành Thanh Hùng, sưu tầm

Video

Cá sấu thương phẩm

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyệt chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.