TP. Châu Đốc bước vào cấp cháy V là cấp cháy cực kỳ nguy hiểm

Đề nghị Ban Chỉ huy PCCCR Thành Phố Châu Đốc quan tâm nhiều hơn. Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên tham mưu Ban Chỉ huy kiểm tra, bố trí phương tiện và lực lượng lao động sẵn sàng làm nhiệm vụ khi xảy ra cháy rừng.

.:: Tổng số truy cập ::.