TP. Châu Đốc bước vào cấp cháy V là cấp cháy cực kỳ nguy hiểm

Đề nghị Ban Chỉ huy PCCCR Thành Phố Châu Đốc quan tâm nhiều hơn. Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên tham mưu Ban Chỉ huy kiểm tra, bố trí phương tiện và lực lượng lao động sẵn sàng làm nhiệm vụ khi xảy ra cháy rừng.

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 15
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 217
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 205
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 287

.:: Tổng số truy cập ::.