Thủ tục hành chính » Trong lâm nghiệp

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Căn cứ công văn số 134/SNN&PTNT-VP ngày ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc yêu cầu thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính.
Chi cục Kiểm lâm công bố danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp gồm có 17 thủ tục, cụ thể như sau:

1. Thủ tục về Giao rừng.

2. Thủ tục về cho thuê rừng.

3. Thủ tục về thu hồi rừng không có nhu cầu sử dụng.

4. Thủ tục về thu hồi rừng của tổ chức giải thể ...

5. Thủ tục về Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

6. Thủ tục về cải tạo rừng.

7. Thủ tục về công nhận giống cây trong lâm nghiệp.

8. Thủ tục về cấp chứng nhận nguồn gốc về lô cây con.

9. Thủ tục về chứng nhận nguồn gốc lô cây giống.

10. Thủ tục về chặt nuôi dưỡng rùng đặc dụng.

11. Thủ tục về khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ,

12. Thủ tục về khai thác lâm sản ngoài gỗ nguy cấp, quí hiếm.

13,  Thủ tục về khai thác lâm sản ngoài gỗ trong rừng phòng hộ.

14. Thủ tục về khai thác lâm sản ngoài gỗ trong rừng đặc dụng.

15. Thủ tục về phương án trồng rừng thay thế.

16. Thủ tục về nộp tiền trồng rừng thay thế.

17. Thủ tục về Quảng cáo giống lâm nghiệp.

Trên đây là danh mục thủ tục hành chính của Chi cục Kiểm lâm công khai để cá nhân, hộ gia đình và tổ chức có nhu cầu thực hiện. (có đính kèm theo file)./.

Bành Thanh Hùng

Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rùng và bảo tồn thiên nhiên.

Tập tin đính kèm: THU TUC LAM NGHIEP.rar


Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.