Thủ tục hành chính » Trong kiểm lâm

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kiểm lâm

Căn cứ công văn số 134/SNN&PTNT-VP ngày ngày 25 tháng 01 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc yêu cầu thực hiện công khai, niêm yết thủ tục hành chính.
Chi cục Kiểm lâm công bố danh mục các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kiểm lâm gồm có 09 thủ tục, cụ thể như sau:

1. Thủ tục về nuôi Gấu.

2. Thủ tục về đóng dấu búa Kiểm lâm.

3. Thủ tục về gây nuôi sinh sản, sinh trưởng các loài động vật hoang dã thông thường

4. Thủ tục về giấy phép vận chuyển Gấu

5. Thủ tục về gây nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD quí hiếm.

6. Thủ tục về giao nộp Gấu.

7. Thủ tục về xác nhận lâm sản.

8. Thủ tục về thu hái cây thuốc nam.

9. Thủ tục về chuyển khoán rừng phòng hộ.

Trên đây là danh mục thủ tục hành chính của Chi cục Kiểm lâm công khai để cá nhân, hộ gia đình và tổ chức có nhu cầu thực hiện. (có đính kèm theo file)./.

Bành Thanh Hùng

Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rùng và bảo tồn thiên nhiên.

Tập tin đính kèm: THU TUC KIEM LAM.rar


Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.