Văn bản pháp luật » Thông tư

Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 21

Để giải quyết việc khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản, tỉa thưa trong rừng phòng hộ, rừng sản xuất tỉnh An Giang. Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn thực hiện Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản cụ thể đề nghị xem văn bản đính kèm.

Tập tin đính kèm: 03.HD.CCKL thuc hien TT 21.pdf


Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.