Các Phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc

Tên đơn vị

Chức vụ

Điện thoại

Thư điện tử

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm

 

Trần Phú Hòa

Chi cục Trưởng

tphoa@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.853761

 

Điện thoại di động

0918.038283

 

Lê Văn Hoàng

Phó Chi cục Trưởng

lvhoang@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.853804

 

Điện thoại di động

0913.965991

 

Trương Minh Hùng

Phó Chi cục Trưởng

tmhung@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.953491

 

Điện thoại di động

0982.606764

 

Các phòng nghiệp vụ

   

Phòng Tổ chức, Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng

Lê Hùng Quý

Trưởng phòng

lhquy@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.852882

 

Điện thoại di động

0907.815589

 

Phòng Hành chánh, Tổng hợp                                    

Lê Tâm Quy

Phó Trưởng phòng

ltquy01@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.8528829

 

Điện thoại di động

0918664299

 

Phòng Thanh tra - Pháp chế

 

Phan Văn Nghiệp

Trưởng phòng

pvnghiep@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.953597

 

Điện thoại di động

0919.999435

 

Phan Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng

ptxuan@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.953597

 

Điện thoại di động

0909.092567

 

Phòng Sử dụng và Phát triển rừng

 

Nguyễn Thành Liêm

Trưởng phòng

ntliem02@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.2211508

 

Điện thoại di động

0919.053110

 

Trần Tám

Phó Trưởng phòng

ttam@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.2211508

 

Điện thoại di động

0918.629279

 

Phòng Quản lý, Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên

Bành Thanh Hùng

Trưởng phòng

bthung@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.859186

 

Điện thoại di động

0919.819072

 

Nguyễn Bách Khoa

Phó Trưởng phòng

nbkhoa@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.859186

 

Các đơn vị trực thuộc

   

Hạt Kiểm lâm liên huyên Tịnh Biên – Châu Đốc

Lê Thành Công

Hạt Trưởng

ltcong@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.877975

 

Điện thoại di động

0918.172.777

 

Thái Văn Nhân

Phó Hạt Trưởng

tvnhan02@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.877166

 

Điện thoại di động

0918.995.994

 

Hạt Kiểm lâm liên huyện Tri Tôn – Thoại Sơn

Lý Vĩnh Định

Hạt Trưởng

lvdinh@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.2218930

 

Điện thoại di động

0918.629065

 

Huỳnh Hữu Thiện

Phó Hạt Trưởng

 hhthien@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.874272

 

Điện thoại di động

0918.993233

 

Hạt Kiểm lâm khu bảo vệ cảnh quan Trà Sư

 

Trần Nguyên Kháng

Hạt Trưởng

tramkiemlam.trasu@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.2218025

 

Điện thoại di động

0989.998.791

 

Phạm Tuân

Phó Hạt trưởng

 

Điện thoại cơ quan

02963.2218025

 

Điện thoại di động

01699467892

 

Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng

Nguyễn Ngọc Dân

Đội Trưởng

 

Điện thoại cơ quan

02963.762040

 

Điện thoại di động

0918.170446

 

Nguyễn Hoàng Dũng

Phó Đội Trưởng

nhdung04@angiang.gov.vn

Điện thoại cơ quan

02963.762040

 

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 15
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 217
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 205
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 287

.:: Tổng số truy cập ::.