Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên hoàn thành kế hoạch gieo ươm

Để phục vụ kịp thời vụ công tác trồng cây gây rừng trên các đồi núi, trồng cây phân tán chắn sóng trong tỉnh An Giang, Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên tập trung nguồn lực tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch gieo ươm cây giống lâm nghiệp với các loài cây mọc nhanh, cây lâu năm, cây ăn quả và một số loài cây bóng mát.

Chỉ tiêu kế hoạch tạo cây giống năm 2014 của Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên là 900.000 cây, trong đó có 850.000 cây mọc nhanh (Bạch đàn, Keo lá tràm, Tràm úc), 44.000 cây lâu năm (Sao, Dầu, Giáng hương, Xà cừ, Gừa,…), 6.000 cây cảnh (Phượng vĩ, Bằng lăng, huỳnh đàn), cây ăn quả (Xoài). Chất lượng cây sản xuất trong năm 2014 đạt độ đồng đều cao, đảm bảo đáp ứng đúng tiêu chuẩn xuất vườn, nhờ thực hiện phương pháp tuyển chọn cây mầm khỏe mạnh để cấy vào bầu.

Việc gieo ươm các loại cây giống phục vụ trồng rừng năm nay đã giúp cho Ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng chủ động trong công tác chỉ đạo, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2014 đạt kết quả cao. Đồng thời đảm bảo chất và số lượng nguồn cây giống phục vụ người dân trồng cây phân tán chắn song, bảo vệ công trình hạ tầng đúng thời vụ trồng./.

Ngọc Thơ, Hạt Kiểm lâm Tịnh Biên.

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.