Văn bản pháp luật » Quyết định

Quyết định

STT Tên văn bản Số /Ký hiệu Ban Hành Nhóm Văn Bản Tải về
1 Quy chế Du lịch Sinh thái Số: 104/2007/QĐ-BNN ngày 27/12/2007 03/03/2012 Hướng dẫn
2 Quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng Số:78 /2002/QĐ/BNN-KL ngày 28/8/2002 03/03/2012 Hướng dẫn
3 Quyết định triển khai kế hoạch trả môi trường rừng Số: 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 06/10/2012 Hướng dẫn
4 Danh mục Cites Số: 74/2008/QĐ-BNN ngày 20/6/2008 12/10/2012 Hướng dẫn
5 Danh mục Thủy sinh quí hiếm Số: 82/QĐ-BNN ngày 17/7/2008 12/10/2012 Hướng dẫn
6 Quy chế quản lý Gấu nuôi số: 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 12/10/2012 Hướng dẫn
7 Quy trình nuôi Rắn Hổ mang 04 TCN 125 - 2006 12/10/2012 Hướng dẫn
8 Quy trình nuôi Trăn Đất và Trăn Gấm 04 TCN 86 - 2006 12/10/2012 Hướng dẫn
9 Quy trình nuôi cá Sấu 04 TCN 87 - 2006 12/10/2012 Hướng dẫn

 

Thống kê cây dược liệu

Theo loạiTheo tình trạng bảo tồn
  • - Sách đỏ: 16
  • - Quí hiếm & đặc hữu: 55
  • - Thông thường: 221
  • - Tuyện chủng (EX): 13
  • - Rất nguy cấp (CR): 21
  • - Nguy cấp (EN): 24
  • - Sẽ nguy cấp (VU): 13
  • - Không đánh giá (NE): 210
  • - Ít nguy cấp (LR): 11
Tổng cây dược liệu: 292

.:: Tổng số truy cập ::.